Szczegóły

Tytuł artykułu

Zagadnienia metodyczne miejscowego planowania przestrzennego w świetle przepisów prawa / Methodological Aspects of Local Spatial Planning and Polish Legal Regulation

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 257-258

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×