Szczegóły

Tytuł artykułu

Zagadnienia metodyczne miejscowego planowania przestrzennego w świetle przepisów prawa / Methodological Aspects of Local Spatial Planning and Polish Legal Regulation

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 257-258

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Typ

Wybrane Prawne Uwarunkowania Procesie Zarządzania Rozwojem Przestrzennym Miast Selected Low Determinants In The Process Of Management Of Towns Spatial Development W/

Identyfikator

ISSN 0079-3493

×