Szczegóły

Tytuł artykułu

Pogłosy

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki ; Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka

Identyfikator

ISSN 0035-9602

DOI

10.2478/v10273-012-0024-0

×