Szczegóły

Tytuł artykułu

Rozwój zrównoważony w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w Polsce / Sustainable Development in Physical Planning and Spatial Development in Poland

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 257-258

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×