Szczegóły

Tytuł artykułu

Idea Smart City w kontekście rozwoju przedsiębiorczości na przedmieściach / Smart City Concept in the Context of Enterpreneurship Development in Suburban Areas

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 257-258

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Typ

Współczesne Perspektywy Planowania Zarządzaniem Rozwoju Miast Metropolii Contemporary Perspectives Of Planning Of Towns And Metropolisses Management In Poland I/

Identyfikator

ISSN 0079-3493

×