Details

Title

Komparatystyka i (inna) Historia Literatury / Comparative Literature Studies and (an Alternative ) History of Literature

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2012

Numer

No 4-5

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Date

2012

Identifier

ISSN 0035-9602

DOI

10.2478/v10273-012-0026-y

×