Szczegóły

Tytuł artykułu

Nie Tylko Dzienniki. Oryginalne Warianty Kobiecej Literatury Dokumentu Osobistego (Na Wybranych Przykładach) / ‘Not Only Diaries’: Original Variations of Women’s Memoirs (A Selection of Women‘s Autobiographical Documentary Literature)

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2012

Numer

No 4-5

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0035-9602

DOI

10.2478/v10273-012-0029-8

×