Szczegóły

Tytuł artykułu

Milczenie Boga w Twórczości Literackiej Arnolda Schönberga / The Silence of God in Arnold Schönberg’s Literary Texts

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2012

Numer

No 4-5

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0035-9602

DOI

10.2478/v10273-012-0030-2

×