Szczegóły

Tytuł artykułu

Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska jako podmioty współkształtujące przestrzeń / Regional Directors for Environmental Protection as Subjects of Space Management

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 257-258

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×