Szczegóły

Tytuł artykułu

Warunki rozwoju Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego / Conditions of Development of the Poznań Metropolitan Area

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 259

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×