Szczegóły

Tytuł artykułu

Pogłosy. Kronika / Echoes. Chronicle

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2012

Numer

No 4-5

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki ; Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0035-9602

DOI

10.2478/v10273-012-0036-9

×