Details

Title

Zarządzanie procesem metropolizacji Aglomeracji Górnośląskiej / Management of the Metropolisation Process in the Upper Silesian Agglomeration

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 259

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Type

Procesy Planowania Rozwoju Metropolii Polsce Wybrane Studia Przypadków Processes Of Planning Metropolitan Development In Poland Selected Cases Studies W–/–

Identifier

ISSN 0079-3493

×