Szczegóły

Tytuł artykułu

Pismo i głos jako kategorie poetyki historycznej (liryka XVI wieku) / Writing and Orality as Categories of Historical Poetics (16th Century Verse )

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2012

Numer

No 6

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0035-9602

DOI

10.2478/v10273-012-0040-0

×