Szczegóły

Tytuł artykułu

Dyskurs metropolitalny na przykładzie Trójmiasta / Metropolitan Discourse of the Example of the Tri-City

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 259

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Typ

Procesy Planowania Rozwoju Metropolii Polsce Wybrane Studia Przypadków Processes Of Planning Metropolitan Development In Poland Selected Cases Studies W–/–

Identyfikator

ISSN 0079-3493

×