Szczegóły

Tytuł artykułu

Dyskurs metropolitalny na przykładzie Trójmiasta / Metropolitan Discourse of the Example of the Tri-City

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 259

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×