Szczegóły

Tytuł artykułu

Czas życia jako paradygmat kultury – starość / Man’s Life as a Cultural Paradigm : Old Age. Stanisław Kołakowski’s Man’s Life (1584) and Jan Protasowicz’s a Mirror of the Old Man (1597)

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2012

Numer

No 6

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0035-9602

DOI

10.2478/v10273-012-0042-y

×