Szczegóły

Tytuł artykułu

Zarządzanie chaosem. Koncepcja tymczasowego wykorzystania przestrzeni w mieście / Chaos Management. Temporary Use of Space in the City

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 259

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×