Szczegóły

Tytuł artykułu

Piotr skarga w nauczaniu Jana Pawła II w jego podróżach do ojczyzny /

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2012

Numer

No 6

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0035-9602

DOI

10.2478/v10273-012-0044-9

×