Szczegóły

Tytuł artykułu

Wybrane aspekty oceny krajobrazu obszarów metropolitalnych / Chosen Aspects of the Landscape Evaluation of Metropolitan Areas Aleksandra

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 259

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×