Szczegóły

Tytuł artykułu

Związki retoryki i muzyki – kantata Christ lag in Todesbanden Jana Sebastiana Bacha / Rhetoric And Music: Johann Sebastian Bach’s Cantata Christ Lag in Todesbanden

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2012

Numer

No 6

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0035-9602

DOI

10.2478/v10273-012-0045-8

×