Szczegóły

Tytuł artykułu

Kilka szczegółów do biografii Władysława wężyka i życia na Śląsku (nieznany list Władysława wężyka z roku 1847) / An Annex to the Biography of Władysław Wężyk and a Materiały i Notatki. Glimpse into Polish Cultural Life in Silesia (Wężyk’s Newly Found Letter from the Year 1847)

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2012

Numer

No 6

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0035-9602

DOI

10.2478/v10273-012-0046-7

×