Szczegóły

Tytuł artykułu

Łaciński pierwowzór kazań maryjnych Jana z Szamotuł (Paterka) / The Latin Source of the Marian Sermons of Jan of Szamotu Ły (Paterek)

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0035-9602

DOI

10.2478/v10273-012-0052-9

×