Szczegóły

Tytuł artykułu

Miejsca pamięci czy pamięć miejsc? Kilka refleksji na temat uobecniania przeszłości w literaturze współczesnej / Sites of Memory or the Memory of Sites? A Few Thoughts About the Re-Presentation of History in Contemporary Literature

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0035-9602

DOI

10.2478/v10273-012-0054-7

×