Szczegóły

Tytuł artykułu

CZY PAN COGITO ROZMYŚLA O SEKSIE? CIELESNOŚĆ, PŁCIOWOŚĆ I EROTYZM W TWÓRCZOŚCI ZBIGNIEWA HERBERTA (PRELIMINARIA) / Is Mr Cogito Thinking About Sex ? Corporeality , Sexuality and Eroticism in Zbigniew Herbert’s Writings (Preliminaries)

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0035-9602

DOI

10.2478/v10273-012-0055-6

×