Szczegóły

Tytuł artykułu

Czy Pan Cogito Rozmyśla O Seksie? Cielesność, Płciowość i Erotyzm w Twórczości Zbigniewa Herberta (Preliminaria) / Is Mr Cogito Thinking About Sex ? Corporeality , Sexuality and Eroticism in Zbigniew Herbert’s Writings (Preliminaries)

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Identyfikator

ISSN 0035-9602

×