Szczegóły

Tytuł artykułu

Bezpłatny transport publiczny narzędziem kształtowania przewagi konkurencyjnej obszaru metropolitalnego / Shaping Competitive Edge of Metropolitan Area with Free Public Transport

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 259

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×