Szczegóły

Tytuł artykułu

Turystyka w regionie (obszarze) metropolitalnym. Porównanie Łodzi i Krakowa / Tourism in the Metropolitan Region (Area). Comparison of Lodz and Cracow

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 259

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×