Szczegóły

Tytuł artykułu

Etyka, hermeneutyka i myśl słaba. Vattimo, Rovatti, Dal / Ethics, Hermeneutics , and ‘Weak Thought’: Gianni Vattimo, Pier Aldo Rovatti, Alessandro Dal Lago

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0035-9602

DOI

10.2478/v10273-012-0060-9

×