Szczegóły

Tytuł artykułu

Norwidowska etyka twórcy i jej odbicie w dyskusji nad paradygmatem romantyzmu. Dwie interpretacje / Cyprian Kamil Norwid’s Idea of the Moral Character of the Artist and its Impact on Debates About the Romantic Paradigm: Two Interpretations

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0035-9602

DOI

10.2478/v10273-012-0061-8

×