Szczegóły

Tytuł artykułu

Rozwój Śródmieścia Gdyni – kluczowy projekt rozwoju miasta / The Development of Gdynia Centre – Main Project of City Development

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 259

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Typ

Studium Przypadku Metropolii Trójmiejskiej Case Study: Tri-City Metropolis /

Identyfikator

ISSN 0079-3493

×