Szczegóły

Tytuł artykułu

„ZŁE DOBRE JEST, A DOBRE – ZŁE”. KONSEKWENCJE INTERPRETACYJNE PRZEKŁADU KLUCZOWEGO CYTATU Z MAKBETA / “FAIR IS FOUL, AND FOUL IS FAIR”: DIFFERENT TRANSLATIONS OF THE KEYNOTE QUOTATION FROM MACBETH INTO POLISH AND THE CONSEQUENCES IN INTERPRETATION

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0035-9602

DOI

10.2478/v10273-012-0069-0

×