Szczegóły

Tytuł artykułu

POLESKIE ITINERARIUM JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO / JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI’S ITINERARY IN POLESIE

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0035-9602

DOI

10.2478/v10273-012-0071-6

×