Szczegóły

Tytuł artykułu

NOGI IZOLDY MORGAN, CZYLI KOBIETY I TRAMWAJE / BRUNON JASIEŃSKI’S IZOLDA MORGAN’S LEGS, OR WOMEN AND TRAMS

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0035-9602

DOI

10.2478/v10273-012-0072-5

×