Szczegóły

Tytuł artykułu

Nowe uwarunkowania projektowania zagospodarowania przestrzennego na poziomie lokalnym a potrzeby kształcenia na studiach inżynierskich gospodarki przestrzennej / New Conditions of the Spatial Development Planning at the Local Level, and the Education Needs in Engineering Studies in Spatial Economy

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 260

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×