Szczegóły

Tytuł artykułu

Zintegrowane planowanie rozwoju - projekt przygotowania programu i uruchomienia kształcenia na nowym kierunku studiów w obszarze gospodarki przestrzennej / Integrated Development Planning: a Project of Preparing a Programme and Starting Education in a New Field of Spatial Economy Study

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 260

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×