Szczegóły

Tytuł artykułu

Kształcenia kadr na potrzeby współczesnych miast / Educating Personnel for the Purposes of Modern Cities

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 260

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×