Szczegóły

Tytuł artykułu

Kierunek studiów gospodarka przestrzenna w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie - doświadczenia i nowe wyzwania / A Field of Study Spatial Economy in West Pomeranian University of Technology, Szczecin - Experiences and New Challenges

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 260

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×