Szczegóły

Tytuł artykułu

E-learning jako narzędzie poprawy dostępu do edukacji akademickiej w opinii studentów i nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego / E-learning as a Tool to Improve Access to Academic Education, in the Opinion of Both Students and Academics of the University of Gdańsk

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 260

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×