Szczegóły

Tytuł artykułu

Samuel Zborowski. Rymkiewicz w zwierciadle Słowackiego / SAMUEL ZBOROWSKI: JAROSŁAW MAREK RYMKIEWICZ VERSUS JULIUSZ SŁOWACKI

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2013

Numer

No 4-5

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0035-9602

DOI

10.2478/v10273-012-0083-2

×