Szczegóły

Tytuł artykułu

Rola przedmiotów projektowych w systemie kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna / The Role of Planning and Design Subjects in the Education System in the Field of Spatial Economy

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 260

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×