Szczegóły

Tytuł artykułu

O Profesorze Tadeuszu Ulewiczu – wspomnieniowo

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2013

Numer

No 4-5

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Typ

Materiały Notatki I

Identyfikator

ISSN 0035-9602

×