Szczegóły

Tytuł artykułu

Zastosowanie metody projektu wykorzystującej narzędzia PPGIS w procesie kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna / Implementation of Project Method Using PPGIS Tools in Teaching of Spatial Economy

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 260

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×