Szczegóły

Tytuł artykułu

Tożsamość kształtowana w pamięci miejsca

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2013

Numer

No 6

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2014

Identyfikator

ISSN 0035-9602

DOI

10.2478/v10273-012-0088-x

×