Szczegóły

Tytuł artykułu

Światło wielkiego miasta w liryce Młodej Polski

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2013

Numer

No 6

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2014

Identyfikator

ISSN 0035-9602

DOI

10.2478/v10273-012-0091-2

×