Details

Title

Ogólnopolska konferencja doktorantów „Literatura, historia i sztuka epok wczesnonowożytnych”

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2013

Numer

No 6

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Type

Kronika

Identifier

ISSN 0035-9602

×