Szczegóły

Tytuł artykułu

Józefa Bogdana Dziekońskiego i jego kompanów „życie na żart ”

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2014

Identyfikator

ISSN 0035-9602

DOI

10.2478/ruch-2014-0003

×