Szczegóły

Tytuł artykułu

Robust control of distributed parameter mechanical systems using a multidimensional systems approach

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2010

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 0239-7528, eISSN 2300-1917

×