Szczegóły

Tytuł artykułu

„W Tobie nadzieję kładę…”. Eliza Orzeszkowa czyta Kocha¬nowskiego. (Z badań nad epistolografią pisarki)

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0035-9602

DOI

10.2478/ruch-2014-0021

×