Szczegóły

Tytuł artykułu

„Feminizm”Miłosza: kobieta, ciało, jaźń

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0035-9602

DOI

10.2478/ruch-2014-022

×