Szczegóły

Tytuł artykułu

Zgubiony wers Słoty

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Identyfikator

ISSN 0035-9602

DOI

10.2478/ruch-2014-0025

×