Szczegóły

Tytuł artykułu

Fikcja i rzeczywistość atelier. Pracownia artystyczna w oczach XIX-wiecznych literatów

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2014

Numer

No 4-5

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0035-9602

DOI

10.2478/ruch-2014-0034

×