Details

Title

Emocje w odbiorze literatury – per-spektywy kognitywistyczne

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2014

Numer

No 6

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0035-9602
×